Domus (Home)
Thema's
Shows
Spectacula
Schoolbezoek
BN-ers
links
contact

 

SALVETE

Aan alle liefhebbers van Romeins Nederland een hartelijke groet!

Wie zijn wij?
Even voorstellen: Levende Romeinse Geschiedenis Groep "CORBVLO" (De V wordt uitgesproken als U. De Romeinen gebruikten slecht een letter voor beide klanken.) LRGG Corbvlo is een kleine groep enthousiastelingen die zich bezighoudt met het tot leven wekken van het Romeinse verleden. Dit doen wij door historisch re-enactment; optredens "in kostuum" op scholen, in musea, bij archeologische opgravingen en in (historische) themaparken. Hierbij valt te denken aan museumpark Orientalis bij Nijmegen, het Historisch Openluchtmuseum te Eindhoven en Themapark Archeon in Alphen aan den Rijn. Ook werken wij mee aan historische documentaires voor film en televisie. Daarnaast werken wij graag samen met andere Romeinse groepen uit Nederland of daarbuiten.

Wat willen wij?
LRGG Corbvlo wil een zo breed mogelijk publiek kennis laten maken met een zo breed mogelijk scala van aspecten van het Romeinse Rijk. Deze doelstelling is uitdrukkelijk educatief, zonder politieke of religieuze bijbedoelingen. We willen ons enthousiasme voor en onze kennis van het Romeinse Rijk graag met u delen. De leden van Corbvlo zijn amateurs. Dat wil zeggen "liefhebbers" die menig uurtje vrije tijd in hun hobby steken om op professionele wijze minishows en presentaties te verzorgen.

Romeins Nederland
Onze groep is gevestigd in Nederland. Dus concentreren wij ons met name op de Romeinse periode in ons land (+/- 50 voor Chr. tot +/- 400 na Chr.). Nederland viel toen binnen de Romeinse provincie Germania Inferior. De Rijn vormde de grens van het rijk. Het Nederlandse gebied werd bevolkt door Romeinse legionairs en hulptroepen, Bataven, Cananefaten en Friezen. Een boeiend gebied waarover de laatste jaren steeds meer bekend wordt. Een gebied met een boeiende geschiedenis. Deze geschiedenis brengt LRGG Corbvlo graag tot leven.

Gnaevs Domitivs Corbvlo
De naam van onze groep is ontleend aan de Romeinse bestuurder Gnaevs Domitivs Corbvlo. Voor Nederland werd Gn. Dom. Corbvlo belangrijk toen hij, op bevel van keizer Claudius, in 47 na Chr. zowel militair als burgerlijk het opperbevel kreeg over de Romeinse provincie Germania Inferior. Zijn naam is voor eeuwig verbonden aan de Corbvlogracht. Dit kanaal tussen Rijn en Maas liep door het stamgebied der Cananefaten. De gracht werd op bevel van Corbvlo gegraven om de doorvaart van de Maas naar de Rijn mogelijk te maken.

Wat doen wij niet?
L.R.G.G. Corbvlo is echter geen groep voor "feesten en partijen". Onze hobby is gericht op historische re-enactment, educatie en het Romeinse Rijk. Activiteiten die niets met het bovenstaande te maken hebben, zoals de "togaparty voor vrijgezellen", zullen daarom slechts bij hoge uitzondering op onze activiteitenkalender staan.

Historisch onderzoek.
Om onze optredens niet alleen leuk maar ook historisch juist te kunnen maken, doen onze groepsleden historisch onderzoek. Dit gebeurt zowel in klassieke en moderne literatuur als in musea en op archeologische vindplaatsen. Een belangrijke bron van informatie is ook de experimentele archeologie. Ieder groepslid is een specialist (in wording) op zijn eigen terrein.

Mannen en vrouwen, militairen, gladiatoren, burgers en een scala van onderwerpen
De combinatie militair en burgerlijk was typisch Romeins. Deze combinatie is ook typerend voor de LRGG Corbvlo. De groep kiest er uitdrukkelijk voor om niet alleen de militaire aspecten van de Romeinse tijd onder de aandacht te brengen. Ook civiele zaken zoals, rechtspraak, muziek, geneeskunde, bouwkunde, mode, eten, godsdienst, bestuur, slavernij en literatuur komen bij de groep ruimschoots aan bod. De groep kent zowel "burgers", "gladiatoren" als "militairen", zowel mannen als vrouwen.

Corbvlo in de klas
Met het programma "Corbvlo in de klas" kunnen leerlingen in onderbouw en bovenbouw van het voortgezet onderwijs kennis maken met allerlei aspecten van het Romeinse leven voor en door mannen en vrouwen. Er kan bijvoorbeeld aandacht worden besteed aan Romeinse geneeskunde en aan Romeins koken. Kijk voor meer informatie op de pagina schoolbezoek.

Lidmaatschap? Wij zijn op zoek naar gepassioneerde enthousiastelingen die kennis willen uitdragen
Corbvlo wil op de eerste plaats een groep zijn van enthousiaste specialisten op het gebied van Romeins re-enactment. Wij richten ons daarbij liever op de kwaliteit dan op de kwantiteit. Bij ons vindt u dus geen inschrijfformulieren om zoveel mogelijk leden te werven. Mocht u echter al enige tijd een werkelijke passie voor en veel kennis over een bepaald Romeins onderwerp bezitten, neem dan eens contact met ons op. Misschien kan onze groep aan u een nieuwe gelegenheid bieden om samen met andere gepassioneerden uw hobby uit te oefenen, uw kennis te vergroten en deze uit te dragen.