Domus (Home)
Thema's
Shows
Spectacula
Schoolbezoek
BN-ers
links
contact

Naast de complete themadagen biedt L.R.G.G. CORBVLO ook een serie losse shows aan. Onze shows zijn stuk voor stuk uniek en maken vaak, maar niet altijd, onderdeel uit van onze themadagen. Deze shows kunnen goed functioneren als onderdeel van uw eigen presentatie of op uw verzoek aan een themadag toegevoegd worden. Deze shows zijn absoluut geen “low budget” shows, in sommige gevallen hebben we zelfs hetzelfde aantal mensen nodig als bij onze a la Carte shows. Hieronder vind u een overzicht van de shows die wij op dit moment aanbieden. Uiteraard denken wij graag met u mee over de beste invulling van uw programma.

Sacrificium: een Romeinse Offerceremonie
In onze moderne maatschappij zijn kerk en staat gescheiden. Voor Romeinen was zoiets ondenkbaar. Overal in het Romeinse leven was het religieuze aanwezig. Het was voor Romeinen zeer belangrijk om de vrede met de goden (de pax deorum) te bewaren. De belangrijkste manier om vrede met de goden te garanderen was het brengen van offers. Corbvlo voert geregeld een reconstructie van zo’n offerceremonie op. De offers zijn altijd plantaardig, want hoewel Hollywood ons anders wil laten geloven, brachten de Romeinen niet altijd een offer van geslachte dieren. Het offeren van wierook, wijn en enige vruchten was ook heel bekend. De ceremonie kan uitgevoerd worden bij tal van gelegenheden: de inwijding van een gebouw, de opening van een congres, een verjaardag of jubileum etc. Er kan worden geofferd aan de onsterflijke goden en aan de goddelijke keizer. De ceremonie kan daarnaast een militair of een civiel karakter dragen.

De offerceremonie is regelmatig met veel succes gebruikt bij de openingen van diverse gedenkmonumenten en locaties. Hierbij worden notabelen als wethouders en burgemeesters begeleid door onze priester bij het brengen van een offer aan de Genius Loci, de beschermgeest van de locatie, en de bij het object behorende goden. Uiteraard zoeken wij samen met u eerst uit welke godheid en offeranden van toepassing zijn. Dierenoffers zijn in verband met voortschrijdend inzicht echter uitgesloten.

Inwijding in het Mithras-mysterie
De Romeinen kenden niet alleen openbare godencultussen. Erg populair waren ook de mysterieënculten. Deze waren minder gericht op het hier en nu. Zij hielden zich vooral bezig met het hiernamaals. Ook waren deze culten niet gericht op het belang van de stad Rome, het Romeins imperium of een ander groepsbelang. Het bereiken van het eeuwige leven bij de godheid was immers een persoonlijke kwestie. Het ging om een persoonlijke inwijding in een cultus om uiteindelijk het eeuwige leven in het hiernamaals te bereiken. De mysteries rond de van oorsprong Perzische zonnegod Mithras waren bijzonder populair. De Mithrascultus is een tijd lang de belangrijkste cultus van het Romeinse rijk geweest. Zelfs de keizers lieten zich inwijden. Uiteindelijk werd Mithras verslagen door een andere populaire mysteriecultus: het Christendom. Corbvlo laat de doop van een beginnende Mithrasvolgeling zien. Ondanks het feit dat deze doopceremonie door de Romeinen zoveel mogelijk geheim werd gehouden, is er toch iets over bekend. Bezoekers kunnen in onze tijd dus getuige zijn van een ceremonie die toen niet voor elke Romein toegankelijk was. En omdat Corbvlo de enige is die deze ceremonie aanbiedt, is het ook in deze tijd een echt unicum.

Julius Civilis & de Limes
De Romeinse Limes, de oude grens die om het complete Romeinse Rijk heenliep doorkruiste ook Nederland en Duitsland. Laten we eerlijk zijn, voor het grootste deel van de periode dat de Limes bestond heerste er een relatieve rust. Een stevige uitzondering hierop was de Bataafse opstand onder Julius Civilis. Vaak gebracht als een soort kortstondig protest van een kleine stam, maar het was in werkelijkheid een burgeroorlog die de Romeinse grens van de Nederlandse kust tot Mainz in feite van de kaart veegde. Het Romeinse rijk had acht legioenen onder aanvoering van de ervaren generaal Cerialis nodig om het gebied weer onder controle te krijgen.

In onze show zijn uiteraard aanvoerder Julius Civilis en de Romeinse generaal Cerialis zelf ook aanwezig (gespeeld door dezelfde mensen die deze historische figuren al diverse keren op televisie tot leven hebben gebracht). Daarnaast wordt aandacht besteed aan de verschillen tussen Romeinen en Bataven.

Agrimensor
De groma is een instrument dat gebruikt werd bij het landmeten en het opzetten van bouwkundige projecten. De man die het gebruikt is een gromaticus. Bij elk Romeins bouwproject van weg tot aquaduct, van badhuis tot tempel, van legerkamp tot woonhuis, was de groma van essentieel belang. Corbvlo beschikt over een dergelijk instrument, alle bijbehorende materialen en de kennis om dit apparaat te gebruiken. Laat ons uw publiek demonstreren hoe de antieke constructies tot stand kwamen. Wij leggen uit hoe men de breedte van de rivier waar men een brug over wilt bouwen opmeette zonder natte voeten te krijgen. Hoe de Romeinen de kortste weg tussen twee steden berekenden om die beroemde rechte wegen aan te leggen. U kent de Romeinse cijfers maar hoe rekent men nu “achter de komma”. Deze show is bij uitstek geschikt om toelichting te geven bij en archeologische opgraving. De archeologen vertellen over wat zij gevonden hebben. Corbvlo neemt de bezoeker mee naar het beginpunt. Samen geven we een totaalbeeld over het gevonden object.

Vestiarium: kinderkleding
Uniek bij Corbvlo is het Vestiarium, de Romeinse klerenkast. Heel vaak wordt ons gevraagd om onze kostuums te verhuren. Dan doen we dus niet, althans niet zonder een van onze Romeinen erin. Daar zijn onze historische reconstructies gewoon te kostbaar voor. Adviezen over aanschaf en constructie verlenen we natuurlijk wel. Maar om ons jeugdige publiek tegemoet te komen hebben we nu een speciale lijn voor de kinderen van acht tot twaalf. Zowel voor de meisjes als de jongens hebben we kostuums die door onze eigen vestipica naar historische voorbeelden gemodelleerd zijn. Deze kleding kunnen de kinderen, onder begeleiding, passen en zich een echte Romein of Romeinse voelen. Geschiedenis komt op deze wijze wel heel dichtbij. Onderdelen uit het vestiarium zijn ook bij uitstek geschikt voor Kerstspelen en andere toneelstukken.

De Medicus
Zelfs in onze moderne tijd worden de werken van de oude Romeinse artsen bestudeerd. Soms met afschuw voor hun, in onze ogen, brute manier van werken. Soms met bewondering voor hun kennis van zaken. Onze medicus heeft een scala van instrumenten tot zijn beschikking en legt daar graag over uit. Uw publiek zal verrast zijn hoe effectief sommige van zijn remedies zijn. Maar tevens zullen zij verrast zijn over hun eigen kennis; hoeveel meer zij eigenlijk weten over aandoeningen en ziektes waar de Romeinse arts geen antwoord op had. Onze medicus kan op verzoek vergezeld worden door zijn patiënt waarop, als we hem te pakken krijgen, diverse technieken gedemonstreerd worden.

Columella: de kaasmaker
Lucius Junius Moderatus Columella heeft ons zijn werk De Re Rustica nagelaten. Dit veelomvattende werk over agricultuur is een van de meest onderschatte werken uit de Oudheid. Hij beschrijft hier in hoe in zijn tijd de land en tuinbouw in al zijn facetten bedreven werd. Een apart hoofdstuk is gewijd aan een onderwerp dat Nederland voorgoed gewijzigd heeft. De kunst van het kaasmaken. Het waren namelijk de Romeinse soldaten die de inlanders het geheim leerden om die nu zo typisch Nederlandse kaas te maken. Columella geeft in zijn boek diverse recepten en bereidingswijzen om kaas te maken. Corbvlo heeft in zin gelederen een professionele kaasmaker die anders dan een historicus of archeoloog deze recepten probleemloos kan lezen, interpreteren en kan reproduceren. Gebruikmakend van exacte reconstructies van de historische gereedschappen laat deze moderne kaasmaker zien hoe zijn vakgenoten van tweeduizend jaar geleden het ambacht uitoefenden. Een absoluut unieke samenvoeging van Nederlands populairste toeristische attractie en Romeins re-enactment. Een absoluut unieke demonstratie die door geen enkele andere groep uitgevoerd wordt.